Intensive Nephrology Board Review 2020


กำหนดการประชุม

19-20 ธันวาคม 2563 (คลิกที่ภาพเพื่อขยายข้อความ)VDO Rerun

ท่านสามารถเข้ารับชม VDO Rerun โดยกรอก Email และ Password ของท่านที่ได้รับจากการลงทะเบียน จากนั้นกดปุ่ม Join Now ปุ่มสีส้มด้านล่างนี้